Zabezpečení Infina CRM

Fyzické zabezpečení v datovém centru

Infina CRM využívá datacentrum Master Praha, které je jedním z nejnovějších českých datacenter s moderním a kvalitním technickým zázemím pro zajištění těch nejlepších provozních podmínek. Servery jsou instalovány v prostředí, které zajišťuje optimální termické podmínky a stálost elektrického napájení. Data centrum umožňuje odolat i kritickým situacím jako jsou živelné pohromy, masivní hackerské útoky nebo energetické havárie. Vnitřní i venkovní prostory jsou 24 hodin denně monitorovány kamerovým systémem. Pro případ výpadku proudu jsou připraveny záložní zdroje energie s plně automatickým provozem. Datacentrum obsahuje klimatizace pro udržení ideálních provozních podmínek serverů, zdvojené podlahy nebo plynové stabilní hasicí zařízení.

Zabezpečení na úrovni aplikace

Základem pro ochranu dat je zajištění toho, aby k jednotlivým skupinám informací měly přístup jen osoby k tomu oprávněné. Vstup do aplikace je chráněn unikátním uživatelským jménem a heslem splňujícím přísná kritéria bezpečnosti. Veškerá citlivá data jsou v systému uložena v šifrované podobě. Máme nastaveny přísné interní bezpečnostní předpisy, které minimalizují riziko zneužití dat pracovníky, kteří mají k datům autorizovaný přístup.

Zabezpečení komunikace se serverem

Veškerá komunikace přes síť je šifrována pomoci silného certifikovaného elektronického certifikátu. Díky tomu je naprosto minimalizováno riziko odposlechnutí síťové komunikace mezi Vaším počítačem a aplikací. Firewally jsou nastaveny tak, aby blokovaly veškerý nežádoucí nebo podezřelý provoz. Na serverech je nainstalován antivirový software, který neutralizuje podezřelá spojení.

Zabezpečení dostupnosti aplikace

Připojení k více páteřním sítím zajišťuje vysokou dostupnost sítě a odolnost proti výpadkům. V datacentru je zajištěno automatické přesměrování datového provozu do jiné páteře bez výpadku dostupnosti serveru. Technologie se také automaticky stará o to, aby Vaše data byly k prohlížeči uživatele poslány optimální trasou s nejmenším možným zpožděním.

Pravidelné zálohování

Každý den provádíme kompletní zálohu veškerých dat a souborů. Zálohy archivujeme minimálně s 60denní historií.

Data v souladu s GDPR

Data vašich klientů uchováváte v Infina CRM v souladu s GDPR. Garantujeme vám to i ve zpracovatelské smlouvě.

Máte zájem o unikátní řešení do vaší firmy?

Rádi byste ve vaší firmě používali Infinu upravenou na míru dle vašich požadavků? Neváhejte se nám ozvat a my vám připravíme unikátní řešení.