OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Infina company s.r.o.,
IČO: 06904424, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105037
(dále jen „Obchodní podmínky“)


1. Úvodní ustanovení


2. Definice


3. Předmět Smlouvy


4. Způsob uzavření Smlouvy a Uživatelský účet

5. Užívaní Aplikace

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

7. Platební podmínky


8. Deaktivace a obnova Uživatelského účtu, zrušení Uživatelského účtu a zánik Smlouvy


9. Změny Obchodních podmínek


10. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 12. 2021.

Powered by Froala Editor