Tři jednoduché kroky, jak efektivně zavést ve firmě strategii a plánování

Celková koncepce CRM metodiky si zakládá na cross-sellingu, zvyšování loajálnosti, vyšší efektivitě podnikání, personálním managementu, ale i na výdajích nebo nákladech spojených s požadavky na databázi. Dnes se zaměříme na strategii plánování, která se pro vaši společnost může velice rychle stát konkurenční předností.

Podstatou moderní obchodní strategie jsou postupy zaměřené na zákazníka, které zároveň ladí s pozitivními obchodními výsledky. Je důležitější než kdy dřív vyvíjet, plánovat a zavést do praxe technologie CRM.

První krok: Stanovte si cíle

Pro začátek si určete, čím chcete přispět k úspěchu své firmy? Základními cíli bývají: zvýšená spokojenost zákazníků, vyšší produktivita a efektivní automatizace potřebných kroků. Při stanovení cílů nezapomeňte na to, aby byly konkrétní, měřitelné, reálně dosažitelné, ale hlavně časově omezené.


Druhý krok: Vymezte si strategii

CRM systém dokáže nastavit strategii, a především dohlédne na její dodržení. Všechny strategické postupy musí být podloženy konkrétními čísly a daty. Tento software je však malým, i když významným, kouskem celé skládačky. Zdlouhavé výpočty ABC/XYZ analýzy nebo korekční faktory mohou být na úplném počátku docela jednoduché. U stovek klientů se však už jedná o zdlouhavý a náročný proces, při kterém se snadno stane chyba. CRM systém Infina vám pomůže tyto analýzy spočítat, společně třeba i s inflací a vyššími náklady, zároveň však zautomatizuje celý proces strategie. Celkový software pak zabrání lidské chybovosti a sníží ji na nulu.

Třetí krok: Definujte ideálního zákazníka

Zákazník dnes vyžaduje mnohem vyšší úroveň zacházení, než tomu bylo dříve. I z toho důvodu je dobré vytvořit si osobnost kupujícího, která by představovala vašeho ideálního cílového zákazníka, a to například prostudováním stávajících klientů nebo zasíláním průzkumů a dotazníků. S Infinou navíc uvidíte klienta s nejvyšším obratem nebo vám může nabídnout funkci „sales funel“, u které jasně identifikujete potenciální zákazníky, zároveň však hned prohlédnete klienta, se kterým byste jinak ztráceli čas. 

Samotná funkce plánování

Plánování prodeje je užitečná strategie, jak rychle reagovat na odchylky skutečných výdajů. V dnešní době je zřejmé, že všechny podniky plánující v ekonomické krizi přežít, musí zavést plánování do své praxe. Všechny funkce Infiny můžete upravit na míru, ale v základu lze s dostatečně vysokou přesností určit relativní i absolutní nárůst prodeje, ve kterém se promítnou třeba i koeficienty sezónnosti. V Infině je také možné přiřadit:

Od jednoho úkolu k druhému

O tom, jak správně nastavit kalendář a schůzky, jsme psali v minulém článku. Plánování a strategie s těmito úkony však úzce souvisí. Tím, že v kalendáři uvidíte všechny své schůzky, ale i vize, zefektivníte práci celé společnosti. Navíc vám statistiky ukáží, jestli se vaše cíle setkaly s realitou. Vše začíná u přehledného a intuitivního formuláře, kde jedním kliknutím založíte „nový úkol“. Tam zadáte termín, klienta, ale přiřadíte i své kolegy nebo podřízené, aby se na novém úkolu podíleli. 


V Infině je možné založit libovolný počet projektů, u kterých uvidíte, kdo je do konkrétního plánu zapojen a v jaké fázi se plán nachází. Vy tak můžete sledovat vývoj plánu, procentuální úspěšnost, ale zároveň máte naprostou kontrolu nad vším, co se u vás ve firmě děje.

Další dovednosti plánování strategie

CRM systém od Infiny lze samozřejmě jednoduchým způsobem propojit se stávajícím e-mailem, díky kterému se všechny vyměněné informace propíšou jak k plánovanému úkolu, tak k samotnému zákazníkovi. Díky tomu je možné snadno revidovat své kontakty do různých kategorií, od potenciálních až po ty stávající. Infina samozřejmě umožňuje zadat úkol dalšímu zaměstnanci, sledovat jeho plnění, ale také například evidovat docházku nebo zpracovávat výplaty

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního zástupce, který vám pomůže na míru upravit systém podle vašich potřeb a požadavků.

Powered by Froala Editor