Zásady ochrany osobních údajů

Pro nás, společnost Infina company s.r.o. se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice, IČ:06904424, DIČ: CZ06904424 je absolutní prioritou bezpečnost a stabilita poskytovaných služeb. Nedílnou součástí naplňováni této priority je také náš závazek, že vyvineme maximální úsilí k ochraně Vašeho práva na soukromí.
V tomto dokumentu popisujeme, jak v rámci poskytování našich služeb pracujeme s Vašimi osobními údaji. Snažíme se, aby zásady byly popsány co nejjednodušeji, pokud však nebudete některým termínům rozumět nebo budete mít dotazy na fungování Infina Cloud CRM neváhejte nás kontaktovat s dotazy (viz kapitola “Kontaktujte nás”). Společnost Infina company s.r.o jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). V případě dotazů na ochranu osobních údajů kontaktujte DPO (viz kapitola „Pověřenec - DPO“).
Dále se dočtete:
Konkrétně se jedná o tyto služby a činnosti a související kategorie osobních údajů:
Dále se dočtete podrobněji, jak s Vašimi osobními údaji pracujeme.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli provozovat naše služby a tyto služby dále zlepšovat.
Informace shromažďujeme následujícími způsoby:
Z pohledu GDPR osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

Využití těchto informací

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby a další podporu při jejich využívání, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o dalších službách a produktech, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.
Konkrétně se jedná o tyto případy:
Veškerá data, které vložíte do své instance aplikace INFINA Cloud CRM, jsou pouze Vaše, váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah. (Podrobněji viz “Podmínky poskytování INFINA CRM, článek 10. Ochrana údajů a informací”). My tato data v žádném případě nevyužíváme.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:
Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti (např. statistiky a jiná agregovaná data). Tedy pouze informace bez jakékoliv vazby na osobní údaje.
Veškerá data, která vložíte do své instance aplikace INFINA Cloud CRM, jsou pouze Vaše a váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah.
My tato Vaše data nesdílíme, kromě těchto případů:

Kde uchováváme osobní informace

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).
K ukládání dat využíváme služby poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového uložiště. S tímto poskytovatelem, společností Amazon Web Services, Inc. máme uzavřenou veškerou potřebnou smluvní dokumentaci, která je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními k zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Zabezpečení dat

Zabezpečení dat má pro nás maximální prioritu, proto usilovně pracujeme na tom, abychom naše klienty chránili před neoprávněnými operacemi s daty. Snažíme se přijímat vhodná technická a organizační opatření a činit veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto zásad.
Konkrétně se jedná o tato bezpečnostní opatření:
Rovněž nesete odpovědnost za zvolené přístupové heslo, které vám umožňuje přistupovat do aplikace INFINA Cloud CRM, a jste povinni jej držet v tajnosti při dodržování našich pokynů. Budeme sice ověřovat Vaší identitu, ale své přístupové údaje nesmíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží tyto Vaše údaje. Současně zde uvádíme, že veškerá hesla uchováváme v jednosměrně šifrované podobě a jejich čitelná podoba je pro nás neznámá a neodvoditelná.
Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených na naši stranu zaručit nemůžeme. Za jakýkoli takový přenos neneseme odpovědnost, ale jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.
Veškerá data, která vložíte do své instance aplikace INFINA Cloud CRM, jsou pouze Vaše a váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah.
My k těmto datům nemáme přímý přístup a s těmito daty nepracujeme, kromě případu, kdy nás požádáte o provedení datové operace (např. migrace dat z jiného systému, provedení hromadné opravy dat, provedení datové analýzy apod.). Následně je tento požadavek ošetřen samostatnou smlouvou. Po provedení požadované datové operace jsou veškeré předmětné datové kopie a přístupy k datům odstraněny.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:
Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Kontaktujte nás

Pokud nebudete některým termínům rozumět nebo v případě dotazů na fungování Raynet Cloud CRM nás neváhejte kontaktovat emailem na adrese podpora@infina.cz nebo prostřednictvím webového formuláře Kontaktujte nás.

Pověřenec - DPO

V případě dotazů a žádosti týkajících se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva, tak neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) emailem na adrese podpora@infina.cz nebo na telefonním čísle +420 723 816 058.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.

Napište nám
Napište nám a my Vám produkt rádi představíme...
Jsme mladá a dynamická technologická společnost Infina company, s.r.o. Chcete se o nás dozvědět více?